جابجایی موادمخدر

مشارکت در جرایم مواد مخدر چه حکمی دارد؟

بنا به متن صریح حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در جرم وقتی محقق می‌شود که حداقل دونفر در اجرای جرمی خاص به شکلی موثر حضور داشته و عملکرد هریک در تحقق جرم دخیل باشد. به صورت کلی افرادی که در وقوع یک جرم شرکت می‌کنند را شریک جرم و رفتار آن ها شرکت در جرم تلقی می‌کنند.
به صورت کلی شرکت در جرایم مربوط به مواد مخدر از تلقی سه عنصر مهم مادی، قانونی و روانی نشات گرفته و برای تحقق این جرم هرسه عامل باید محقق شوند. در ادامه وکیل موادمخدر آهوپای شما را با این موارد و نکاتی که باید به آن توجه شود، آشنا خواهد ساخت.

۱) عامل مادی شرکت در جرایم مربوط به موادمخدر

تحقق عنصر مادی جرایم مواد مخدردر گرو تحقق یک سری کارها و از طرفی اجتناب از کارهای دیگری است که به اصطلاح عملیات اجرایی نامیده میشود.
این موضوع ر ابا یک مثال برای شما توضیح می‌دهم:
برای اینکه شرکت در جرم وارد کردن ۲۰ کیلو هروئین از مرز افغانستان به ایران محقق شود، لازم است که حداقل دو نفر با فعل مادی خود در یک عمل واحد دخالت داشته باشند. برای مثال دو راننده این مواد را از طریق مرز به کشور منتقل کنند.

 

طبق ماده ی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فعل به رفتار دوطرف ورود موادمخدر کاملا مشخص بوده و شرکت در جرم محقق شده است.
یکی دیگر از نکاتی که در خصوص عنصر مادی شرکت در جرائم مواد مخدر باید به آن توجه شود این است که آیا شرکت فقط با افعال ایجابی و مثبت که قانون‌گذار نهی کرده است تحقق یافته یا امکان شرکت حداقل دو نفر با اجتناب از یکسری کارها نیز وجود دارد؟ بله
بر فرض مثال اگر دو یا چند نفر درادای وظایف خود برای عدم وقوع جرم، اهمال کنند و بدین سبب موجب سهولت در وقوع جرم شوند، همگی شریک جرم تلقی خواهند شد.
برای مثال در ماده‌ی ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است:

«اگر در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران و مرزبانان، مواد مخدر به داخل کشور یا مرکزی خاص مثل (زندان) وارد شود، ماموران خاطی به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
۱) تنزل درجه
۲) انفصال موقت
۳) انفصال دائم

 


مطالعه مقاله« بررسی طرح تخفیف مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر» به شما عزیزان توصیه می شود.


 

در واقع از این ماده تلویحا برداشته می شود که ماموران همگی تکلیف ایجابی قانونی مبنی بر محافظت از عدم ورود مواد مخدر به زندان و بازداشتگاه ها داشتند؛ حال با ترک فعل و اهمال و قصور آن ها، شرکت برای همه ی آن ها متصور است. البته ممکن است کسی ایراد کند که این مثال مستقیما با جرائم مواد مخدر مرتبط نیست؛ لیکن چنین مثالی از باب نزدیک کردن ذهن شما به امکان شرکت از طریق ترک فعل بوده و قطعا مثالی که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد نیز امکان پذیر است.

۲) عامل قانونی شرکت در جرایم مربوط به مواد مخدر

در واقع این مورد، ارتباط مستقیمی با بحث قانونی بودن جرم و مجازات های مربوط به آن است. این بدان معنی است که شرکت در اموری جرم محسوب میشود که آن رفتار ها توسط قانون گذار و بر طبق ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده باشد.
از این رو، شرکت در رفتاری که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می روند، یعنی فاقد وصف مجرمانه اند هیچ گاه شرکت در جرم نیست. بنابراین در تمامی جرائم مواد مخدر که فاقد عذر موجه و قانونی برای ارتکاب باشند، مشارکت در جرم متصور است.

البته لازم به ذکر است در خصوص اینکه باید در جرم احتمال وقوع شرکت نیز وجود داشته باشد. مثلا جرائم سازمان یافته ی مواد مخدر که به صورت شبکه ای انجام میشود، می توان بارز ترین مصداق شرکت را یافت. ولی برفرض مثال برای استعمال مواد مخدر احتمال شرکت وجود ندارد. چون باید شرکت در فعل واحد وجود داشته باشد.

 

مشارکت در جرایم موادمخدر

۳) عامل روانی شرکت در جرائم مواد مخدر

همکاری دو یا چند نفر در جرم واحد به شرط علم و عزم آن ها در تحقق آن، شرکت در جرم عمدی محسوب می شود.
منظور از علم، آگاهی فاعل به نامشروع بودن رفتار است و یا علم به اینکه رفتار او به نتیجه ی مجرمانه منجر خواهد شد. بنابراین، اگر کسی به خیال آنکه در حمل بار به دوستان خود کمک می کند، آنان را در حمل بار کمک کند در حالیکه درون وسایل مواد مخدر بوده است و پس از پایان کار متوجه قصد سوء همکاران گردد، افعال او شرکت در حمل مواد مخدر محسوب نمی شود.

در خصوص جرائم مواد مخدر همان طور که گفته شد میزان تاثیر شرکاء در جرم ارتکابی از حیث مشارکت آن‌ها در جرم مهم نیست، ولی تاثیر قوی و موثر مانند سردستگی می تواند از کیفیات مشدده و همچنین تاثیر ضعیف می تواند از کیفیات مخففه محسوب شود و در میزان مجازات شریک جرم موثر است.

 

جمع بندی

شراکت در جرایم موادمخدر یکی از جرایمی است که هرساله افراد زیادی را به دادگاه و در مواردی به پشت میله های زندان روانه می‌کند. البته همانطور که گفته شد شرط تحقق جرم شرکت در جرایم مواد مخدر وجود و وقوع هر سه رکن اساسی آن می‌باشد اما در مواردی که ما با بررسی پرونده های مواد مخدر با آن برخورد داشته ایم، برخی اوقات افرادیبدون سوء نیت به شراکت در جرم پرداخته و به دلیل محکم بودن شواهد دیگر به سختی در دادگاه تبرئه شده اند.
برای همین به شما توصیه می کنم در ارتباطات خود در زندگی روزمره با افراد مختلف بسیار دقت کنید و در صورت وقوع چنین اتفاقات تلخی حتما با وکلای موادمخدر برای مشاوره رایگان ارتباط برقرار بفرمایید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *