وکالت سرقت

سرقت در قانون به چه معناست؟

سرقت‌ در قانون به معنای ربایش متقلبانه مالی است که متعلق به دیگران است. به زبان ساده جرم سرقت مستلزم انجام افعالی مثل ربودن، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن می‌باشد.
نکته اصلی این است که در تمامی موارد؛ ربودن از ارکان اصلی جرم سرقت است که با تصرف، اثبات و دست گذاشتن بر مال دیگری، بدون اطلاع و یا رضایت شخصی وی انجام می‌شود.


در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد.

انواع سرقت 

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری در اصل سرقتی است که جرم و مجازات آن در قانون ذکر شده باشد. از جرایم

سرقت تعزیری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

– سرقت از محل مسکونی، مهیا برای سکونت و همچنین محل های عمومی مثل مسجد، مترو و …
– سرقت از محلی که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
– سرقت در شب واقع شده باشد.
– سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
– سارق اگر مستخدم، شاگرد، کارگر و… باشد و از محل کار خود که البته متعلق به کارفرما است، وسیله ای سرقت کند.
– هنگامی که اداره کنندگان هتل، مسافرخانه،کاروان سرا و کاروان، امانت دار و … به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل خود اموالی در دسترس آنهاست، تمام یا قسمتی از مال را سرقت نمایند.

تمامی موارد فوق در زمره سرقت های تعزیری بوده و مجرم در صورت اثبات به رد مال و همچنین مجازات از شش ماه تا سه سال یه علاوه ۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم سرقت
وکالت سرقت

مطابق قانون مجازات اسلامی در صورتیکه سرقت، تمام این چهارده شرط فوق را با هم داشته باشد، مجرم به صورت حدی مجازات خواهد شد.

مجازت سرقت حدی بسیار سنگین بوده و با توجه به سابقه مجرم به مراتب زیر تقسیم می شود:

مرتبه اول) قطع ۴ انگشت دست سارق از انتهای آن
مرتبه دوم) قطع پای چپ سارق از روی پا به نحوی که نصف قدم برای او باقی بماند.
مرتبه سوم) حبس ابد
مرتبه چهارم) اعدام

سرقت حدی

سرقت حدی سرقتی است که هر ۱۴ شرط زیر را دارا باشد، این شرایط در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به طور کامل عنوان شده است.

لازم به ذکر است اگر یکی از این شرایط نیز محقق نشود، سرقت حدی نیست. سرقت حدی اغلب به سختی تحقق می یابد و جدا از آk مجازات بسیار سنگینی نیز برای مجرم به همراه دارد.
و اما شروط سرقت حدی:

– شی به سرقت رفته، شرعا مالیت داشته باشد؛ بدان معنی که از نظر حقوقی ارزش مالی داشته باشد.
– شی در حرز باشد ( بدان معنی که شی در حفاظت باشد مانند گاو صندوق و …)
– سارق هتک حرز کند، مال را خارج کند و سرقت مخفیانه انجام دهد (۳ شرط)
– سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
– ارزش مال مسروق معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
– سرقت از اموال شخصی باشد نه عمومی.
– سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
– صاحب اصلی مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.
– صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.
– مال قبل از اثبات جرم سرقت، به مالکیت سارق درنیاید.
– مال به سرقت رفته قبل از اثبات جرم، به دست صاحب مال نرسد.
– مال به سرقت رفته، خودش یک مالی که قبلا سرقت شده، نباشد.

سرقت مسلحانه

اگر سارق سلاح داشته باشد (گرم یا سرد) و سرقت همراه با اذیت و آزار باشد، سارق به ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جدا از آن اگر مجرم جدا از سرقت به جرایم دیگری نیز محکوم شود، مجازات آن نیز جداگانه اجرا شده و از عفو در اجرای این احکام معاف می‌شود.

سرقت مشدد

اگر سارقان دو یا چند نفر باشند، دارای سلاح گرم یا سرد به صورت مخفی یا ظاهری بوده، سرقت در شب واقع شده باشد و با تمام این تفاسیر، سرقت همراه با آزار و یا تهدید باشد.
سارقان، به مجازات سرقت مشدد محکوم و جدا از ۵ تا ۲۰ سال حبس، به ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم خواهند شد.

وکالت شکایات سرقت

در صورتیکه مال شما به هرشکلی سرقت شده است به شما توصیه می شود قبل از شکایت با وکیل سرقت مجرب مشورت کرده تا بتوانید مجرم را به جرم وارده متهم کنید.

چرا باید پیش از شکایت،  با وکلای سرقت مشاوره انجام داد؟

شما برای تنظیم شکایت کیفری نیاز به تنظیم شکوائیه داشته و برای این کار به شما توصیه می شود حتما با وکیل مجرب مشورت کنید. جدا از این موارد شکایات سرقت نیاز به پیگیری فراوان و شرکت متعدد در جلسان دادگاه دارد، برای همین به شما توصیه می‌شود اگر وقت کافی ندارید یا مال دزدیده از شما ارزش بالایی دارد، تمام مراحل فوق را به وکیل متخصص سرقت واگذار کرده و از طریق او شکایت را پیگیری کنید.

در صورتی که در مورد پرونده های سرقت سوال یا ابهامی دارید، می‌توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان از مشاوره وکلای سرقت گروه آهوپای استفاده کنید.