الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مراحل اداری

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک از قرار ذیل می باشد :   1-مراجعه به دفاتر خدمات قضایی 2-طرح دادخواست به خواسته های : الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام به اخذ پایانکار الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی مطالبه کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 3-ارسال …

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک ادامه مطلب »

گروه وکلای آهوپای

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی ملک نکند ؛ خریدار میتواند با تنظیم دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در جهت ثبت دادخواست و احقاق حق خود اقدام نماید .
در این راستا ؛ با کسب مشاوره حقوقی از وکلای مجرب و متعهد آهوپای ، قدمی درست و قانونی بردارید.