مجازات مواد مخدر صنعتی

مجازات تولید، حمل و نگهداری موادمخدر صنعتی در ایران (راهنمای جامع)قبل از بررسی مجازات تولید، حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی، بررسی بندها و مواد قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین پرداختن به موارد منجر به اعدام، به معرفی موادی که در گروه مواد مخدر صنعتی قرار می‌گیرند خواهیم پرداخت:

موادمخدر صنعتی

از مواد مخدر صنعتی که متاسفانه در جامعه به شکل گسترده ای توزیع و مصرف می‌شود میتوان به : هروئین، مورفین، کوکائین، LSD، MDMA، GHB،اکستاسی،کریستال،مسکالین،نالتروکسان، کتامین، فلونیترازپام، آمفتامین و مت آمفتامین یا همان شیشه اشاره کرد.
(هرماده ای با هر عنوان دیگری که از موادمخدر صنعتی بوده و به روش های شیمیایی تولید و سنتز شده است در این زمره قرار گرفته و مجازات مشابه دارد)

چرا حکم مواد مخدر صنعتی سنگین تر از مواد مخدر سنتی است؟

عوارض و آسیب های ناشی از یک بار مصرف موادمخدر صنعتی بر جسم فرد ۵ الی ۸ سال بعد از مصرف همچنان باقی خواهد ماند، مصرف کنندگان مواد صنعتی مدت طولانی تری نسبت به دیگر مواد مخدر سنتی نشئه هستند همچنین اعتیاد به این دست مواد بسیار شدید بوده و می تواند آثار بشدت مخربی بر جامعه داشته باشد.

مجازات های مربوط به موادمخدر صنعتی

طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن با توجه به میزان مواد( خلوص آن) به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:

۱)تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲)بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳)بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴)بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵)بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶)بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

نکات مجازات موادمخدر

نکته۱: حساسیت قانون گذار نسبت به موادمخدر صنعتی تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است.

نکته۲: مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

نکته۳: به موجب تبصره ی یک ماده فوق، هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

نکته۴: چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.
حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

اعدام در اسلام امری است استثنایی و اصل حرمت دماء بر ما واجب می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم. به این منظور عواملی مثل خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، وجود مسئولیت کیفری و … از مواردی است که می‌تواند جرم انگاری و مجازات متهم را کاهش یا افزایش دهد.

در چه صورت متهم مواد مخدر اعدام خواهد شد؟

احکام منجر به اعدام  موادمخدر صنعتی

قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است:

بند الف: مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد.)


بند ب: در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.


بند پ: مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است.

جمع بندی

در حال حاضر انتقادات فراوانی به ناکارآمدی قوانین مبارزه با تولید،حمل و نگهداری مواد مخدر وجود دارد، این قوانین در طول تاریخ همیشه هزینه های زیادی در سطوح ملی و بین المللی برای ما در پی داشته است. که البته بخش قابل توجهی از آن به علت ماهیت جرم و شرایط اجتماعی ایران می‌باشد.
بهترین راه حل در حال حاضر برای تعدیل قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، همکاری و فعالیت گسترده نهادهای پیشگیری از وقوع این دست از جرایم می‌باشد.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *