وکالت جرایم خانه فساد

بررسی تن فروشی طبق قانون

تن فروشی در قانون قضایی ایران (راهنمای جامع)

پدیده روس-پی گری به عنوان یکی از پرچالش ترین بحرانها و آسیب های اجتماعی در سال های اخیر در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان درحال افزایش است. علی رغم تلاش های بسیار قانون گذاران در جهت کاهش این آسیب اجتماعی، اما روزبه روز با افزایش و رشد این پدیده در جهان مواجه هستیم …

تن فروشی در قانون قضایی ایران (راهنمای جامع) ادامه مطلب »

جرایم مرتبط با فساد و فحشاء

جرم انگاری خانه فساد و فحشاء از منظر قانون چگونه است؟

جرایم فساد و فحشاء یکی از جرایم بسیار پیچیده، گسترده و البته ناآشکار است که تمام دولت ها را سال هاست به خود درگیر کرده است. در سال های اخیر در کشور ما نیز سازمان های دولتی، اجتماعی و قضایی با توجه به گسترش فساد در جامعه تلاش بسیاری برای کنترل و مهار این آسیب …

جرم انگاری خانه فساد و فحشاء از منظر قانون چگونه است؟ ادامه مطلب »