دعاوی خانواده

اقسام طلاق چیست ؟

اقسام طلاق چیست ؟ به طور کلی طلاق دو نوع است: 1.طلاق بائن:  نوع اول، طلاق بائن است که در مقابل طلاق رجعی است و به نوعی گفته می شود که در آن برای مرد حق رجوع وجود ندارد. به عبارت دیگر پس از طلاق، مرد حق رجوع و برگشت را ندارد. 2. مواردی که …

اقسام طلاق چیست ؟ ادامه مطلب »

طلاق توافقی چطور رسمیت پیدا می کند؟

طلاق توافقی چیست ؟ طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می شود که در آن زن و شوهر هر دو بر انجام طلاق، توافق دارند و متقاضی طلاق توافقی می باشند.  برای گرفتن طلاق توافقی نیازی به ارائه دلیل یا وجود شرایط خاص قانونی نیست و زن و شوهر در هر زمان می‌توانند با …

طلاق توافقی چطور رسمیت پیدا می کند؟ ادامه مطلب »

آیا افزایش مهریه ممکن است؟

آیا افزایش مهریه ممکن است؟   آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟ طبق قانون افزایش ثانویه مهریه قابل استناد نیست؛ این موضوع به این معنا است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید …

آیا افزایش مهریه ممکن است؟ ادامه مطلب »

موارد فسخ نکاح کدامند؟

موارد فسخ نکاح کدامند؟  به موجب قانون عقد نکاح ‏دائم با طلاق یا فسخ منحل می گردد و عقد نکاح موقت با انقضاء مدت یا بذل مدت و یا فسخ منحل می شود. در فسخ نکاح شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را باطل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی …

موارد فسخ نکاح کدامند؟ ادامه مطلب »

هر آنچه در مورد نفقه باید بدانید

نفقه چیست؟   نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، لباس، غذا، وسایل منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج زوجه به واسطه نقص عضو بیماری.   نفقه از حقوق زوجه در نکاح دائم است و در نکاح موقت نفقه …

هر آنچه در مورد نفقه باید بدانید ادامه مطلب »

وکالت طلاق وبیلا و وکیل مهریه آهوپای

آیا می توان به دلیل نازایی مرد تقاضای طلاق کرد ؟

آیا می توان به دلیل نازایی مرد تقاضای طلاق کرد ؟ به طور کلی حق هر انسانی است که در صورت تمایل تولید مثل کند و فرزند داشته باشد و تحمیل زندگی با مرد نابارور به یک خانم برخلاف کلیات اجتماعی است و این امر می‌تواند فرصت بارداری در سنین مناسب را از یک خانم …

آیا می توان به دلیل نازایی مرد تقاضای طلاق کرد ؟ ادامه مطلب »

آیا می توان به دلیل خیانت (رابطه نامشروع) مرد طلاق گرفت ؟

آیا می توان به دلیل خیانت (رابطه نامشروع) مرد طلاق گرفت ؟ به طور کلی اختیار طلاق با مرد است و زن نمی تواند بدون دلیل از دادگاه تقاضای طلاق کند و در این راستا می‌تواند با اثبات عسر و حرج در دادگاه تقاضای طلاق کند که مصادیق آن زیاد است و یا می‌تواند با …

آیا می توان به دلیل خیانت (رابطه نامشروع) مرد طلاق گرفت ؟ ادامه مطلب »

آیا می توان به دلیل خیانت زن طلاق گرفت ؟

آیا می توان به دلیل خیانت (رابطه نامشروع) زن طلاق گرفت ؟  اختیار طلاق طبق قانون با مرد است و مرد برای تقاضای طلاق همسر خود نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما باید دانست که ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد.  در این راستا اگر تقاضای طلاق به …

آیا می توان به دلیل خیانت زن طلاق گرفت ؟ ادامه مطلب »

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست پس از تکمیل و ارائه مدارک و پرداخت هزینه دادرسی پرونده توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب مستقردر شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع و پرونده ثبت و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و ملاحضه اسناد و مدارک در خواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر …

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست ادامه مطلب »

انحصار ورثه

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور انحصار وراثت

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور  انحصار وراثت برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت ، اول میبایست ورثه را تعیین نمود. رسیدگی به این امر از سوی مراجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را ” انحصار وراثت ” و رای صادره را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت مینامند. مراجع …

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور انحصار وراثت ادامه مطلب »