الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی :

در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.

به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته می شود.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.