ارث

ارث :

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوقشخص پس از مرگش گفته می‌شود که طبق طبقات ارث به وراث منتقل می‌گردد.

آیا زن و شوهر از هم ارث می برند؟

آیا زن و شوهر از هم ارث می برند؟ شرط توارث بین زوجین عبارت است از: ۱- عقد نکاح دائم بین زن و شوهر.  پس در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود. ۲- در زمان فوت زن و مرد در عقد یکدیگر باشند و رابطه زوجین بین آنها برقرار باشد. استثنائات ارث بین …

آیا زن و شوهر از هم ارث می برند؟ ادامه »

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست پس از تکمیل و ارائه مدارک و پرداخت هزینه دادرسی پرونده توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب مستقردر شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع و پرونده ثبت و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و ملاحضه اسناد و مدارک در خواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر …

دادرسی انحصار وراثت پس از تقدیم دادخواست ادامه »

انحصار ورثه

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور انحصار وراثت

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور  انحصار وراثت برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت ، اول میبایست ورثه را تعیین نمود. رسیدگی به این امر از سوی مراجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را ” انحصار وراثت ” و رای صادره را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت مینامند. مراجع …

نکاتی درباره انحصار وراثت و مراحل صدور انحصار وراثت ادامه »

وصول مهریه از سهم ارث

چگونه مهریه را از حق الارث شوهر بگیریم؟

چگونه مهریه را از حق الارث شوهر بگیریم؟   وصول مهریه از سهم ارث موردی است که وقتی زوج فوت میکند ممکن است پیش بیاید. مهریه حق زن است و حق زن میماند ، به همین خاطر است که توجه زیادی به آن میشود. شاید تصور شود که اخذ مهریه پس از فوت زوج (مرد) …

چگونه مهریه را از حق الارث شوهر بگیریم؟ ادامه »

انحصار ورثه با وصیت

آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند اضافه بر ارث به کسی داده شود؟

آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند اضافه بر ارث به کسی داده شود؟ حق هر انسانی است تا یک سوم اموال خویش را وصیت کند. این که ارث او در چه راهی مصرف شود. به طور مثال در امور خیر صرف شود یا به شخص خاصی داده شود، چه آن شخص فرزندش باشد …

آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند اضافه بر ارث به کسی داده شود؟ ادامه »