ماه: تیر 1400

گروه وکلای آهوپای

دادخواست صدور اجرائیه چک

نحوه تنظیم قانونی ؛ دادخواست صدور اجرائیه چک در برگ های چاپی مخصوص دادگستری به شرح ذیل می باشد :  بهتر است ، بخوانید : دریافت مبلغ چک برگشتی از طریق اجرای ثبت   برای کسب مشاوره حقوقی در رابطه با صدور اجرائیه چک  با گروه وکلای آهوپای ؛  با شماره 44281685-021 و یا 2098377-0912 …

دادخواست صدور اجرائیه چک ادامه مطلب »

گروه وکلای آهوپای

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی ملک نکند ؛ خریدار میتواند با تنظیم دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در جهت ثبت دادخواست و احقاق حق خود اقدام نماید .
در این راستا ؛ با کسب مشاوره حقوقی از وکلای مجرب و متعهد آهوپای ، قدمی درست و قانونی بردارید.