چند مرحله ساده برای شکایت چک برگشتی

نحوه طرح شکایت چک های برگشتی کیفری در مراجع قضایی:

دارنده چک بایستی:

  • از پشت و و روی اصل چک نسخه کپی تهیه نماید.
  • از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک 2 نسخه کپی تهیه نماید.

 

  • اصل و کپی چک را با در دست داشتن مدارک شناسایی به نزدیکترین دفاتر خدمات قضایی (الکترونیک) تحویل دهید.

 

  • دفاتر خدمات قضایی شکواییه ای مبنی بر صدور چک بلامحل تنظیم مینماید و اسکن از چک برگشتی و گواهینامه عدم پرداخت و مدارک هویتی گرفته و پس از امضاء شکواییه توسط شاکی از طریق سیسستم قضایی به مرجع قضایی ارسال میشود.

 

  • توجه به اینکه محل برگشت زدن چک ،محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت قضایی حا ز اهمیت میباشد.
  • پس از ارسال مدارک به مراجع قضایی و ارجاع به شعبه مورد نظر در دادسرای عمومی و انقلاب ، پیامکی به تلفن همراه شاکی ارسال میشود که در آن پیامک شماره پرونده و شعبه تعیین شده و شاکی میبایست به شعبه مراجعه نماید.
  • پس از مراجعه به شعبه مورد نظر و ارا ه اصول اسناد از قبیل چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت چک و مدارک هویتی سیر تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل به دستور مقام قضایی آغاز خواهد گردید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *