هر آنچه در مورد نفقه باید بدانید

نفقه چیست؟

 

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، لباس، غذا، وسایل منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج زوجه به واسطه نقص عضو بیماری.

 

نفقه از حقوق زوجه در نکاح دائم است و در نکاح موقت نفقه وجود ندارد مگر شرط شود. نفقه از تکالیف قانونی مرد می باشد که این امر غیر قابل اسقاط است و اگر مردی بدون توجیه قانونی از دادن نفقه امتناع کند جرم ترک انفاق محقق می شود. طبق قانون حمایت از خانواده، مجازات کیفری در خصوص تخلف از انفاق منوط به تمکین زوجه و تمکن مالی زوج است و فقط نسبت به نفقه آینده زن محقق می شود و نسبت به نفقه گذشته اثری ندارد.

 

زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند. در این صورت دادگاه ابتدا میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند. اما در صورت امتناع شوهر و در دسترس نبودن اموال او یا ناتوانی در پرداخت نفقه، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید که با تحقق شرایط قانونی دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می نماید.

 

شرط نفقه، تمکین زوجه از مرد است. تمکین به دو صورت می باشد: 1- تمکین عام به معنای پیروی و اطاعت از شوهر است و 2- تمکین خاص به معنای اطاعت از نیازهای غریزی مرد است.

بنابراین هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.  عذر موجه در این خصوص می‌تواند خوف و بدنی یا مالی یا شرافتی باشد که نشوز زن و امتناع وی از رفتن به خانه شوهر را توجیه می کند. در واقع نشوز مانع تعلق نفقه به زن می باشد اما اگر در این خصوص عذر موجه قانونی وجود داشته باشد همچنان زوجه مستحق نفقه می باشد.

اثبات عدم تمکین زوجه یا نشوز برای خودداری مرد از پرداخت نفقه بر عهده شوهر است. بنابراین اصل بر پرداخت نفقه از سوی مرد است مگر مرد بتواند یکی از موارد فوق را در محکمه اثبات کند.

 

نفقه در مدت عده طلاق رجعی پابرجاست. یعنی اگر طلاق رجعی باشد به دلیل اینکه زن در مدت عده در حکم زوجه است به وی نفقه تعلق می گیرد مگر طلاق در حال نشوز (سرپیچی) زن باشد که در این صورت این حق به وی تعلق نمی گیرد. همچنین اگر طلاق بائن باشد یا نکاح فسخ شده باشد در زمان عده نفقه به زن تعلق نمی گیرد اگر زن باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه بر عهده شوهر است.

 

اگر شوهر فوت کند در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه بر عهده اقارب وی می باشد. یعنی در صورت نیاز زن و تمکن فرزندان یا  پدر و مادر او باید به زن پرداخت شود. اما اگر زوجه باردار باشد نفقه وی تا زمان وضع حمل از اموال شوهر پرداخت می گردد.

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *