موارد فسخ نکاح کدامند؟

موارد فسخ نکاح کدامند؟

 به موجب قانون عقد نکاح ‏دائم با طلاق یا فسخ منحل می گردد و عقد نکاح موقت با انقضاء مدت یا بذل مدت و یا فسخ منحل می شود.
در فسخ نکاح شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را باطل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند، اگرچه برای اثبات شرایط آن باید به دادگاه مراجعه کنند.

حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله اقدام کرد. در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت تعیین می شود.

علاوه بر موارد ذکر شده در قانون، هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ به وجود می آید.

همچنین جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.

 

عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

– خصاء

– ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد.

– جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.

 

در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد:

– قرن

– جذام

– برص

– افضاء

– زمین گیری

– نابینایی از دو چشم

اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن اقدام به ازدواج کند، حق فسخ او ساقط می شود. اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه‌ی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود. جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *