مراحل اداری

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مراحل اداری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک از قرار ذیل می باشد :

 

1-مراجعه به دفاتر خدمات قضایی

2-طرح دادخواست به خواسته های :

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به اخذ پایانکار

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

مطالبه کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

3-ارسال دادخواست به معاونت ارجاع دادگاه صالح (دادگاه محل وقوع ملک)

4-تعیین شعبه و ارجاع پرونده به شعبه مرجوع الیه

5-بررسی شرایط شکلی دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه

6-بررسی دادخواست مطروحه توسط ریاست شعبه و صدور دستورات مقتضی (در صورت وجود نقص : اخطار رفع نقص و در صورت تکمیل بودن آن ، دستور تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین)

7-تعیین وقت رسیدگی بر اساس دفتر اوقات و  ابلاغ به طرفین دادرسی

8-حضور طرفین در وقت مقرر و ارائه اصول مستندات

9-صدور دادنامه مقتضی بر اساس مفاد و شرایط  و مدارک دادخواست تقدیمی

10-در صورت اعتراض محکوم علیه و یا افراد متضرر از دادنامه ، تقدیم دادخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض

11-پس از صدور رای قطعی از مرجع تجدیدنظر ، تقاضای صدور اجراییه از دادگاه بدوی

12-تشکیل پرونده اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی

برای مشاوره با وکلای متخصص دعاوی ملکی گروه وکلای آهوپای با شماره 44281685-021 تماس حاصل نمایید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *