شنود غیر مجاز چه مجازاتی دارد؟

شنود غیر مجاز

شنود غیر مجاز را میتوان هر گونه دریافت غیر قانونی ( بدون مجوز) محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در بستر فضای تولید و تبادل اطلاعات تعریف نمود که اغلب به صورت پنهانی انجام میگیرد

 

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال پدیده ای خاص است و با ( استراق سمع) تفاوت دارد زیرا استراق سمع به صورت شنیداری و در بستر مکالمات تلفنی و مخابراتی صورت میگیرد اما عمل شنود غیر مجاز تنها در خصوص سیگنال ها و امواج مطرح میباشد . این سیگنال ها و امواج ممکن است به صورت نوری ، صوتی و الکترومغناطیسی ( رادیویی ، مادون قرمز ، ماورای بنفش) باشد. هریک از موارد ذکر شده میتواند به صورت آنالوگ و یا دیجیتال مبادله شوند.

وجه تمایز جرم شنود غیر مجاز از جرم دسترسی غیر مجاز موضوع جرم میباشد .

موضوع جرم دسترسی غیر مجاز، داده های ذخیره شده و یا در حال پردازش در سامانه های رایانه ای و مخابراتی است که به طور غیر مجاز توسط افراد نا صالح مورد رصد قرار میگیرد .

ولی موضوع جرم شنود غیر مجاز ، محتوای درحال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه  های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیس یا نوری میباشد و هر گونه کیفیت اضافه بر آن جرم را با توصیف های دیگر همراه کرده و حتی میتواند موجب تحقق تعدد جرم باشد.در واقع جرم شنود غیر مجاز ، هم جرم مستقل و هم جزئی از عنصر مادی جرایم رایانه ای است که در مورد اخیر موجب تشدید مجازات میشود. از این رو تصویب ماده قانونی حاوی جرم مستقل میتواند سنگ بنای طرح های تقنینی باشد. فانونگذار در جرم انگاری شنود غیر مجاز بیشتر به معنای عرفی آن توجه داشته است چرا که برخی از پیام ها به گونه ای است که پس از دریافت محتوای ارتباطات حتما بایستی به وسیله یک سری عملیات به صورت اصلی که  ممکن است متن تصویر صدا و … باشد در اید تا قابل کاربرد و شناسایی باشد و همچنین جرم شنود غیر مجاز همانند جرم دسترسی غیر مجاز میتواند مقدمه و زمینه ساز جرایم سایبری دیگری باشد. لذا در زمره جرایم مادر و محرک میباشد و چنانچه شنود غیر مجاز نسبت به داده های سری (یعنی داده هایی که افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند)ارتکاب یابد در حکم جاسوسی رایانه بوده و مباشر مشمول جرم جاسوسی مذکور در ماده 731 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

شرکت و معاونت در جرم شنود غیر مجاز تابع قواعد و عمومات حقوق کیفری بوده و در تحقق عنصر معنوی جرم شنود غیر مجاز سوء نیت یا قصد عام  ( یعنی قصد انجام فعل شنودغیر مجاز) محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نورلازم است ولی وقوع آن نیاز به قصد خاص ندارد و البته انگیزه در پیدایش این جرم از جایگاه  خاصی بر خوردار نمیباشد. مجازات شنود غیر مجاز ( ماده 730 قانون مجازات اسلامی) : هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی ازده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر  دو مجازات محکوم خواهد شد.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *