جرایم کامپیوتری یا سایبری چیست و چگونه باید آن را پیگیری کنیم؟

جرایم کامپیوتری یا سایبری چیست و چگونه باید آن را پیگیری کنیم؟

جرم رایانه ای چیست ؟

جرم رایانه ای عبارت است از ( هر عمل غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز نسبت به پردازش خودکار و یا انتقال داده ها ). تا کنون سه گروه از جرایم رایانه ای که در محدوده تعریف سازمان همیاری اقتصادی و توسعه (OECD) جای میگیرند شناخته شده اند که به شرح ذیل میباشند:

 • جرایم اقتصادی مربوط به رایانه مثل کلاهبرداری رایانه ای، جاسوسی رایانه ای و خرابکاری رایانه ای
 • جرایم مربوط به رایانه علیه حقوق فردی علی الخصوص علیه حق حریم خصوصی شهروندان
 • جرایم مربوط به رایانه علیه منافع جمعی مثل جرایم علیه امنیت ملی، جرایم رایانه ای علیه کنترل جریان فرامرزی داده با جریان جریان رایانه ای علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه ای داده ای ، ارتباطی یا علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمان در مورد رایانه

بررسی جرایم رایانه ای

الف) جرایم اقتصادی مرتبط با رایانه

جرایم اقتصادی مربوط به رایانه امروز حوزه اصلی جرایم رایانه ای را تشکیل میدهند تا کنون شش نوع جرم اقتصادی مربوط به رایانه ارتکاب یافته است که عبارتند از :

 • کلاهبرداری از طریق دستکاری رایانه ای سیستم های پردازش دادها
 • جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
 • خرابکاری رایانه ای
 • سرقت خدمات
 • دسترسی غیر مجاز به سیستم های پردازش دادها
 • جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش دادها (DP)

ب) تجاوز به حریم خصوصی اشخاص با استفاده از رایانه

عمده سوء استفاده های رایانه ای یعنی نقض حریم خصوصی اشخاص با استفاده از رایانه به نحو قابل ملاحضه ای ازسابقه جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر طولانی تر است. در حال حاضر در بیشتر موارد، ارزیابی نقض هایی که نسبت به حریم خصوصی اشخاص  صورت میگیرد به عنوان هتک حرمت عمل غیر قانونی یا کیفری همچنان مشکل مینماید زیرا در این فرایند غالبا ایجاد توازن میان حقوق یک فرد نسبت به حریم خصوصی خود و حقوق جامعه نسبت به اطلاعات ضرروی است تا کنون چهار نوع جرم رایانه ای  در این خصوص شناخته شده که به شرح ذیل میباشد.

 • تولید و استفاده از دادهای کاذب ( مقوله سنتی جرایم اطلاعاتی)
 • افشای غیر قانونی یا سوء استفاده از دادها
 • جمع آوری و ذخیره غیر قانونی دادها
 • نقض تشریفات و حقوق اطلاعاتی موجود در قوانین حمایت از دا دها

ج) جر ایم و سوء استفاده های رایانه ای دیگر علیه منافع جمعی

به دلیل نفوذ فزاینده تکنیک های کامپیوتری در تمام زمینه های زندگی اجتماعی، سوء استفاده از کامپیوتر فقط به تخلافات اقتصادی و نقض حریم خصوصی اشخاص محدود نخواهد ماند بلکه بیشتر جرایم سنتی دیگر علیه منافع جمعی را نیز در بر میگیرد.

جرایم رایانه ای علیه منافع جمعی در یک دسته بندی عبارتند از :

 • جرایم رایانه ای علیه حکومت و مصالح سیاسی
 • جرایم رایانه ای علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه های داده ای یا علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمانی در مورد رایانه

 

نتیجه اینکه تعریف جرایم رایانه ای  سوء استفاده از رایانه یعنی هر واقعه ای که توام با تکنولوژی رایانه انجام شود و به واسطه آن بزه دیده متحمل خساراتی شود و مرتکب به عمد، مالی یا منفعتی را کسب کند و در واقع ناظر به هر رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده ها میباشد.

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *