وکالت چک وبیلا و وکیل چک آهوپای

تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل (برگشتی)                                                                    

صدور چک بلامحل

صدور چک بلا محل در قانون جرم محسوب میشود و در صورتی چک در هنگام وصول غیر قابل پرداخت باشد یا مواجه با کسری مبلغ گردد یا اصولا حساب صادرکننده مسدود باشد و یا  با وجود اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک ، قلم خوردگی و…  غیر قابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک میباشد میتواند پس از مراجعه مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احرازهویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلا محل یا دارای کسری موجودی و یا… گردد.

 

تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل (برگشتی)                                                                    

وجود محل الزامی قانونی است و در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود صادر کننده چک برگشتی علاوه بر مسولیت مدنی مسولیت کیفری در قبال چک برگشتی خواهد داشت . و تخلف از ماده 3 قانون صدور چک را به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال و بر حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی پیش بینی نموده است.

شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل (برگشتی)

شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت …)

1-    کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید ه حق شکایت کیفری نخواهد داشت مکر آنکه انتقال قهری باشد … (مثل ارث)

2-    هر گاه بعد از شکایت کیفری ،شاکی چک را به دیکری انتقال دهد و یا حقوق خود را نسبت به چک برگشتی به هر نحو به دیکری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

صدور چک وعده دار یا سفید امضاء

برابر مفاد ماده 13 (اصلاحی2/6/1382) در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضاء صادر گردیده باشد صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد.

صدور چک به هنگام بسته بودن حساب

هرکسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید ، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک محکوم خواهد شد. (مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است)کند.

مدت ارائه چک به بانک ذینفع و ظهر نویسان

ذینفع چک میتواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.

اما مدت مسئولیت مدنی ظهر نویسان چک بر طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت که در ماده  20 قانون چک نیز تایید شده عبارت است از:

الف- اگر صدور چک و تآدیه وجه آن در یک محل یا شهر باشد (پانزده روز)

ب- اگر صدور چک و تآدیه وجه آن در دو شهر (یک کشور) باشد (چهل و پنج روز)

ج- اگر صدور چک و تآدیه وجه آن دو کشور باشد ( چهار ماه تمام)

 

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *