تعاریف چک را بدانید تا از حقوق خود باخبر شوید

تعریف چک:

چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به شخص دیگری حواله دهند .

امروزه بسیاری ازروابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود. وسعی دولت ها بر این قرار است که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول نقد و نقدینگی باشد و به آن اعتباری بدهند که افراد جامعه به راحتی آن را در روابط مالی خود بکار گیرند.

 

ارکان چک عبارتند از : صادر کننده ، محال الیه ( بانک) ، دستور پرداخت وجه ( دریافت کننده)

 

دارنده چک:

منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این موضوع بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک به بانک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نماید. جرائم ذکر شده در قانون چک تنها با شکایت دارنده چک قابل تعقیب است.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده نمیتواند شکایت کیفری کند.

 

مگر آنکه انتقال قهری باشد. ( انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارنده آن به وراث قانونی وی صورت میگیرد.)

چک عادی:

چکی است که شخص عهده بانک به حساب جاری خود صادر میکند و دارنده چک (ذینفع ) کسی که چک در وجه آن شخص صادر شده است و تضمین چک موجودی حساب صادر کننده چک است در واقع چک عادی چکی است که صادر کننده آن به موجب جلب اعتماد طرف مقابل مبادرت به صدور و تحویل آن به طرف مقابل ( دارنده چک) مینماید. و میبایست در تاریخ سر رسید ( تاریخی که در متن چک درج گردیده) معادل مبلغ مندرج در چک در حسا بسش وجه نقد داشته باشد. تا دارنده چک پس از مراجعه به بانک بتواند مبلغ ذکر شده در متن چک را دریافت نماید.

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *