ارث به چه کسانی به جز خانواده درجه یک تعلق می گیرد؟

ارث به چه کسانی به جز خانواده درجه یک تعلق می گیرد؟

تمام خویشاوندان متوفی از او ارث نمیبرند بلکه وجود خویشاوندان طبقه اول باعث میشود خویشاوندان طبقه دوم از ارث محروم شوند.

  • طبقه اول : پدر، مادر، فرزندان ، نوادگان و فرزندان آنها
  • طبقه دوم : پدربزرگ ، مادر بزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آنها
  • طبقه سوم: عمه ، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها

اگر طبقه اول وجود داشته باشد ، طبقات دوم و سوم ارثی نمیبرند مثلا در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، برادر و خواهر و یا عمو ، ارث نمیبرند.

ورثه طبقه اول :

در این طبقه دو دسته وارث وجود دارد که عبارتند از:

  • دسته اول پدر و مادر
  • دسته دوم: اولاد و نوه و نبیره و ….

پدر و مادر متوفی در کنار اولاد و در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد در کنار نوه و در صورت نداشتن نوه در کنار نبیره و … ارث میبرند.

به این ترتیب نه پدر متوفی مانع ارث بردن فرزندان میشوند و نه فرزندان متوفی مانع اارث بردن پدر و مادر او میشوند. ولی باید به این نکته توجه داشت که وقتی متوفی فرزند دارد ( دختر یا پسر) نوه ها یا نبیره ها ارث نمیبرند.

نوه ها زمانی در کنار پدر و مادر متوفی ( در صورتی که آنها هم در قید حیات باشند) ارث میبرند که فرزندان متوفی در زمان مرگش زنده نباشد.و این مورد درباره نبیره های متوفی نیز صدق میکند. یعنی نبیره ها هنگامی در کنار پدر و مادر ارث میبرند که در زمان مرگ مورث ، فرزندان یا نوه ها ی او زنده نباشند.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *