وکالت طلاق وبیلا و وکیل مهریه آهوپای

آیا می توان به دلیل نازایی مرد تقاضای طلاق کرد ؟

آیا می توان به دلیل نازایی مرد تقاضای طلاق کرد ؟

به طور کلی حق هر انسانی است که در صورت تمایل تولید مثل کند و فرزند داشته باشد و تحمیل زندگی با مرد نابارور به یک خانم برخلاف کلیات اجتماعی است و این امر می‌تواند فرصت بارداری در سنین مناسب را از یک خانم بگیرد.

در عقدنامه های ازدواج یک شرط وجود دارد مبنی بر اینکه اگر مردی پس از ۵ سال به جهت  عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر نتواند صاحب فرزند شود، زوجه میتواند طلاق بگیرد و اگر زوج این شرط را امضا کند زن میتواند به دلیل نازایی مرد از وی طلاق بگیرد و احراز این موضوع با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع طلاق است. در مقابل اگر مردی این شرط را ضمن عقد نکاح امضا نکرده باشد زن میتواند پس از گذشتن همین مدت به استناد عسر و حرج به  دلیل نازایی مرد از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در خصوص اینکه نازایی مرد به صورت طبیعی به زن حق طلاق می دهد یا این امکان پس از طی مراحل درمان و استفاده از روش های باروری غیر طبیعی و عدم حصول نتیجه مطلوب برای زن حاصل می‌شود، اختلاف نظر است. اما به طور معمول صرف نازایی مرد به طور طبیعی پس از مدت ۵ سال مورد قبول قضات و کافی برای طلاق زوجه است.

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *