آیا می توان به دلیل خیانت زن طلاق گرفت ؟

آیا می توان به دلیل خیانت (رابطه نامشروع) زن طلاق گرفت ؟

 اختیار طلاق طبق قانون با مرد است و مرد برای تقاضای طلاق همسر خود نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما باید دانست که ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد.

 در این راستا اگر تقاضای طلاق به دلیل خیانت زن باشد، این امر باعث از بین رفتن حقوق مالی وی از جمله مهریه و اجرت‌المثل نمی‌شود.به عبارت دیگر حتی اگر زنی بخاطر هر جرمی در زندان باشد می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم نماید. اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه زن نمی شود.

 در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت  نیز دادگاه با ارجاع به کارشناس  آن را تعیین می‌کند و در دادنامه قید می شود.

 اما اگر ضمن عقد نکاح، شرط تنصیف اموال امضا شده باشد امکان دارد با حکم رابطه نامشروع این شرط از بین برود زیرا شرط تنصیف اموال عبارت است از اینکه در صورتی زن مستحق نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق او نباشد.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *