چک حقوقی

چک حقوقی چیست؟ (راهنمای جامع وصول چک حقوقی)

در مقام قانون، وقتی سند تجاری ای به ثبت میرسد، به دنبال آن یک سری مسئولیت، حقوق و قانون در موارد مختلف ایجاد میشود؛ چک از آن دسته سند های تجاری ای است که پیرو ماهیت آن، از حقوق خاص خودش برخوردار است که این موارد شامل: قابل دعوی و دفاع بودن، حق مطالبه و امتیازات دیگری میشود.
در ادامه وکیل چک آهوپای به توضیح و شرح دادرسی های مربوطه از طریق حقوقی پرداخته است اما چنانچه با توجه به پیچیدگی مسئله وصول چک احتیاج به مشاوره ای جامع داشتید، میتوانید با وکیل چک آهوپای ارتباط برقرار کنید.

 

چک با ماهیت حقوقی چیست به چه مواردی شامل چک حقوقی میشود؟

یکی از مسائل کلیدی درباره چک، بحث مطالبه آن است که پیش تر در وبسایت آهوپای توضیح داده شده است اما جهت تاکید بیشتر گفته میشود که اساسا چک از سه روش معقول و معمول کیفری، حقوقی و اجرای ثبت قابل مطالبه است که در این راستا میتوانید مقاله دریافت چک برگشتی از طریق اجرای ثبت  را مطالعه کنید. در این قسمت به تعریف وصول چک از طریق حقوقی میپردازیم. در تعریفی ساده، چکی را که نتوان به آن وصف کیفری داد و از شیوه کیفری آن را پیگیری کرد چک حقوقی نام دارد؛ چک حقوقی شامل مصادقی است که به موجب ماده 13قانون صدور چک سال 55 یک به یک تعریف میشود.

-چک سفید امضا؛ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است. بدین نحو که صورت چک فاقد وجه پرداختی (مبلغ) باشد و فقط چک با امضاء صادر گردیده است.


-چک تضمینی؛ هر گاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. اغلب افراد از چک به عنوان وسیله -ی تضمین معاملات، به ¬ویژه قراردادهای کاری استفاده می¬ کنند. قانون صدور چک، چک هایی را که به این منظور صادر میشوند، مشمول تعقیب کیقری نمیداند.

-چک مشروط (وابسته به یک شرط)؛ بر اساس قانون مقرر شده گفته میشود هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و نمیتوان علیه صادر کننده شکایت کیقری تنظیم کرد. این نوع از چک خودش به دو دسته با درج و بدون درج در برگه چک تقسیم میشود که هر دو در مرحله وصول شامل یک شرایط هستند.

-چک های ربوی؛ چک هایی که حاصل از معاملات ربا هستند، به دلیل ماهیت غیر قانونی خود قابل تعقیب کیفری نمیباشند.

-چک های موسسات مالی و اعتباری؛ چک هایی که مطابق با قانون تجارت 1311، به عهده¬ یک محالٌ¬ علیه ( کسی یا جایی که برای دریاقت پول چک به او حوله داده شده) که بانک نیست صادر شود، هر چند عنوان چک را داشته باشد، قابل تعقیب کیفری نیست.

ـ چک برگشتی انتقال داده شده؛ اگر چکی از طریق بانک برگشت بخورد اما به شخص دیگری برای مطالبه انتقال داده شود، معمولا راهی برای پیگیری و دعاوی کیفری نیست.
این نکته نیز حائز اهمیت است که شکایت کیفری فقط برای فردی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده، امکان پذیر است. در صورتی که هر یک از موارد فوق رعایت نشده باشد و یا دارنده چک در زمان های تعیین شده، نسبت به شکایت خود اقدام نکند، چک از نوع حقوقی خواهد بود و دیگر به صورت کیفری نمی توان شکایت را دنبال کرد.

در موارد بالا گفته شد که این دسته از چک ها قابل پیگیری به روش کیفری نیستند اما به این معنی نیست که راهی برای وصول آن ها وجود ندارد بلکه میتوان به راحتی درباره ان ها به روش حقوقی پیگیری های لازم را انجام داد.

شکایت چک حقوقی چگونه است؟

روال پیگیری قضایی برای چک در دادگاه های حقوقی بدین صورت است که دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا می¬نماید؛ به طور دقیق تر فرد به منظور وصول چک برگشتی ازطریق دادگاه حقوقی باید اصل چک برگشتی، به همراه گواهینامه عدم پرداخت رابه یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برده و دادخواست مطالبه وجه چک به همراه خساراتش را بدهد؛ بعد از تهیه و الصاق تمبر مراحل اولیه پیگیری حقوقی تکمیل میشود و دادگاه پس از برسی و نوبت دهی به واخواهی فرد داردنده چک میپردازد.

در صورتی که مبلغ چک تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد، دارنده چک باید با مدارک لازم به شورای حل اختلاف محل مربوطه مراجعه کرده و پس از ارجاع مدارک به شعبه محل صاحب چک، رسیدگی های لازم توسط شعبه حل اختلاف انجام شود.

نکته: از نظر دادرسی و دفاع از حق و حقوق، تفاوتی بین شیوه وصول کیقری و حقوقی چک وجود ندارد اما چون مجازات شیوه کیفری شناخته شده تر میباشد، اغلب صادرکننده های این دسته از چک ها در مقابل برگشت چک مسئولیت خود را حفظ میکنند اما حقیقت امر این است که شیوه حقوقی چک هم مجازات و قوانین جدی خودش را میطلبد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *