وکالت چک ، وکالت خانواده

وکالت چک

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:

 

 چک نوشته ای‌ است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می کند.

 این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک به سه دلیل جامع و واضح نیست 

 

۱) چک در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، چک نوشته نیست بلکه سند است .

۲) چک به محض رویت و مطالبه باید پرداخت شود.

۳)  محل چک می تواند پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد، حال آنکه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذکر وجه اکتفا شده است.

وکیل چک برگشتی

تعریف دقیق چک

چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد، یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد.

  

معرفی انواع چک 

چک عادی

 

 چکی عادی  چکی است که اشخاص برعهده بانک‎ها به حساب جاری شان صادر می‎کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارند.

 

چک مسافرتی

 

 چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن بانک پرداخت می‎شود.

چک تضمین شده

 

چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‎شود.

چک تایید شده

 

چک تأیید شده چکی است که اشخاص عهده بانک‎ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک پرداخت وجه آن تأیید می‎شود.

اصول حاکم بر چک

وکالت وصول چک

اصل عدم استماع ایرادات چک

اصل عدم استماع بیانگر این مطلب است که امضاکنندگان چک (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده چک، به ایراداتی از قبیل فسخ معامله، باطل بودن سند، تهاتر، نامشروع بودن و… متوسل شوند.

چراکه دادگاه خود را فارغ از این ایرادات دانسته هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی باشد.

وکالت دعاوی چک و سفته

اصل استقلال امضاها در چک

به موجب این اصل هر امضا بر روی سند بر هر عنوان (صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار خود را دارد. بنابراین برای مثال اگر نسبت به امضا ضامن ایرادی مطرح گردد صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده چک و یا وکیل چک خودداری کند؛ زیرا صادرکننده چک به اعتبار امضا خود در قبال دارنده چک مسئول است.

وکیل چک

اصل استقلال تعهد چک

به موجب این اصل امضاکننده چک با صدور یا ظهرنویسی آن، پرداخت وجه را متعهد می‌شود.در اصل این تعهد ناشی از امضای چک است که آن را مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌کند. پس اگر فرد الف مدعی شود که وجه چک را به فرد ب پرداخته و رسیدی از فرد ب نیز ارائه کند و فرد ب مدعی شود که وجه مربوط به مسئله دیگری است، در این صورت با اثبات دلیل، پرداخت وجه چک بر عهده متعهد چک می‌باشد.

وکالت وصول چک

وکالت چک اجرای ثبت 

وکیل چک می‎تواند به جای مراجعه به دادسرا و دادگاه از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، وجه چک را مطالبه و پیگیری کند.

وکالت چک حقوقی

وکیل چک برگشتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک با تنظیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و پس از ثبت دادخواست زمان تشکیل جلسه دادرسی به وی و موکل ابلاغ می‎شود. تا برای دادرسی به دادگاه مراجعه کند.

وکالت چک کیفری

وکیل چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود وکیل۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت مهلت دارد شکایت خود را تقدیم نماید.

در صورت عدم انطباق امضا، قلم خوردگی در نوشته، اختلاف در مندرجات و ارقام چک و … بانک از پرداخت وجه چک طبق مصوبه به دارنده چک امتناع خواهد کرد.

وکالت دعاوی چک و سفته

همانطور که گفته شد؛ چک یکی از اسناد تجاری معتبر در عرف جامعه و قانون می‌باشد که در معاملات تجاری و اقتصادی بسیار رواج داشته و مورد مبادله قرار میگیرد.

همین موضوع از طرفی  باعث برگشت خوردن چک های زیادی شده و بخش قابل توجهی از پرونده های ما را نیز همیشه در بر گرفته است.
از طرفی دیگر سختی وصول و پیگیری چک و عدم اشراف بر مسائل و ضوابط اسناد تجاری اغلب مسیر پرونده و شکایت را عوض کرده و در اکثر موارد وصول چک با شکست مواجه شده و یا عدالت به درستی اجرا نمی‌شود.

وکیل چک یا به طور دقیق تر وکیل چک برگشتی با داشتن اطلاعات کافی در زمینه چک، سفته، رسید‌های بانکی و…
و اشراف کامل نسبت به تغییرات قوانین و بخش نامه های مربوط به اسناد تجاری، می‌تواند شما را در مسیر احقاق حق خودتان در دادسرا، راهنمایی و هدایت کند.

شما می‌توانید برای مشاوره و تفهیم سوالات و شبهات حقوقی‌تان در مورد اسناد تجاری مانند چک و سفته با گروه وکلای چک و سفته آهوپای تماس گرفته و در جهت رفع مشکل خود به مشورت بپردازید ما آماده مطالعه پرونده ها و شکایات  شما و قبول وکالت چک های اجرای ثبت، چک های کیفری و چک های حقوقی شما می‌باشیم.

وکیل چک و سفته