اختلاس

اختلاس، یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی

میدانیم که در بحث جرائم و دعاوی مالی و جرم انگاری های بسیاری وجود دارد؛ اما در این مورد نوعی از آن که به کرات به چشم میخورد بحث اختلاس است که جای صحبت بسیار دارد.
پیشنهاد میشود برای به دست آوردن اطلاعات کلی در زمینه دعاوی مالی و همچنین کلاه برداری به مطاله مقاله کلاهبرداری از نگاه قانون چیست و چه مصادیقی دارد؟ (راهنمای جامع) بپردازید سپس درباره اختلاس که از زیرمجموعه جرائم مالی میباشد در اینجا اطلاعات کسب کنید.

 

اختلاس چیست؟

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول(قابل جا به جا شدن) دیگری از راه حیله و توسل به زور می باشد. یکی از شايع ترين جرايم مالي سوء استفاده كاركنان و مأموران نسبت به اموال سپرده شده به آنهاست كه تحت عنوان جرم اختلاس مورد بررسي قرار مي گيرد.

قدمت اين جرم بسیار زیاد است كه نشان دهنده اهميت بالاي توجه به اين جرم مي باشد. برخورد با جرم اختلاس در نظام كيفری ايران از سال 1304 با تصويب قانون مجازات عمومي و اختصاص مواد 152 و 153 اين قانون آغاز شده اما از سال 1367 با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداری، مجازات جرم اختلاس تشديد يافت ولي اين امر كافی نبود تا اينكه در سال 1392 با تصويب قانون مجازات اسلامی شدت اين جرم بيشتر شد و قانون گذار به درستي به اين نكته پي برد كه اين جرم را غير قابل تعليق و تعويق بداند؛ بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند(خیانت در امانت).

 

انواع جرام اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است به طور موقت یا دایم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند(تصاحب، اتلاف عمدی، استفاده غیر مجاز و اهمال).به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. در اصل 49 قوانین حاکمیتی درباره مسائل اقتصادی و دولتی گفته میشود دولت موظف است ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

 

اختلاس شبکه ای

یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است. تشکیل یا رهبری شبکه ای اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس ( موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان‌پذیر است.

 

مجازات جرم اختلاس چگونه است؟

مجازات كيفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزيرات 5 سال حبس معين شده و رد وجه يا مال مورد اختلاس به هر ميزاني كه باشد جزاي نقدي يا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحيت دادگاه تأثيري ندارد بنابراين رسيدگي به جرم اختلاس در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي باشد با توجه به اينكه مجازات جرم اختلاس تغيير كرد(تشدید مجازات) و مجازات جرم در موارد مختلف و با توجه به ميزان اختلاس متفاوت گرديد صلاحيت دادگاه هاي كيفري 1 و 2 در هر مورد برحسب ميزان مجازات مشخص مي گردد.

 

ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود ؛ به علاوه، جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

 

براساس قانون مجازاتی که در قانون جرائم و نیرو های مسلح آمده است، هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه و هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه، هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح محکوم میشود.

 

تبصره 1 – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود..
تبصره 2 – هر کس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

 

نتیجه گیری

جرم اختلاس از جمله جرائم علیه آسایش عمومی است که در ابعاد و جنبه های چندی، برسی و تحلیل میشود اما از نکات مهم آن این بود که فرد اختلاس کننده باید در استخدام دولت باشد و به تصرف غیرقانونی اموال بپزدازد. توصیه میشود در صورت وقوع مشکل و متضرر شدن توسط اختلاس گران، از راهنمایی تخصصی وکیل دعاوی مالی آهوپای استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *