a

برای به اجرا گذاشتن چک برگشتی از کجا باید شروع کنیم؟

برای به اجرا گذاشتن چک برگشتی از کجا باید شروع کنیم؟

رایج ترین راه وصول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است . بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت (برگ عدم پرداخت) از بانک چک را به ضمیمه (دو برگ فتوکپی  پشت و رو ی چک و یک برگ شکواًئیه ملصق به … ریال تمبر)به مراجع قضایی صالح تسلیم میکند.

پس از تشکیل پرونده وآن به مرجع رسیدگی کننده .

تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع میشود….

در مواردی که شاکی در خواست تامین خواسته کند قاضی به تجویز ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری :درصورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر مینماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.

از طرف دیگر چنانچه صادر کننده چک در دادگاه مدعی، جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده 14 قانون چک شود، به ادای وی نیز رسیدگی میشود. و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه برمجازات مقرردر ماده 7 قانون چک  به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 

چه کسی حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک را دارد؟

به موجب ماده 11 قانون صدور چک حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است.

دارنده چک از نظر قانون شخصی است که براولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از این که آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهر نویسی چک به وی انتقال یافته باشد.

 

قانونگذار برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است ، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک ،هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

 

در مواردی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند(آنرا ظهر نویسی به نمایندگی کند)در صورت قابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک محفوظ خواهد بود . در این گونه موارد چون در حقیقت دارنده چک، ظهر نویسی را با تصریح به نمایندگی شخص دیگری برای وصول چک قید میکند، در صورت قابل پرداخت نبودن چک حق شکایت کیفری او از بین نمیرود . به موجب رای وحدت رویه قضایی شماره 31 مورخ 16/12/61 دیوان عالی کشور در این موارد حق تعقیب کیفری برای دارنده چک محفوظ میماند و این نمایندگی نیازی به تصریح ندارد.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *