اقسام طلاق چیست ؟

اقسام طلاق چیست ؟

به طور کلی طلاق دو نوع است:

1.طلاق بائن:  نوع اول، طلاق بائن است که در مقابل طلاق رجعی است و به نوعی گفته می شود که در آن برای مرد حق رجوع وجود ندارد. به عبارت دیگر پس از طلاق، مرد حق رجوع و برگشت را ندارد.

2. مواردی که طلاق بائن است:

اول- زن باکره باشد.

دوم- زن یائسه باشد.

سوم- طلاق از نوع خلع و مبارات باشد.

چهارم- طلاق بعد از سه وصلت متوالی باشد.

3. اگر مردی تقاضای طلاق کند و طلاق جاری شود و زن باکره (دوشیزه) باشد، طلاق بائن است.

4. اگر مردی تقاضای طلاق کند و طلاق جاری شود و زن یائسه باشد، طلاق بائن است.

5. طلاق خلع: طلاق خلع به نوعی از طلاق گفته می شود که زن به خاطر کراهتی که از شوهر خود دارد، قصد جدایی می کند و در مقابل مالی به شوهر خود می دهد که این مال می‌تواند عین مهر یا معادل آن و یا حتی بیشتر یا کمتر از مهر زوجه باشد.

6. طلاق مبارات :طلاق مبارات به نوعی از طلاق گفته می شود که زوجین به خاطر کراهتی که از یکدیگر دارند قصد جدایی می کنند. ولی در طلاق مبارات، برخلاف طلاق خلع، مالی که داده می شود نمی‌تواند بیشتر از مهر باشد.

7. اگر مردی تقاضای طلاق کند و طلاق جاری شود و بعد از آن زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج کنند یا طلاق رجعی باشد و مرد رجوع کرده باشد و این روند سه بار تکرار شود، طلاق سوم بائن است و دیگر برای مرد حق رجوع وجود ندارد.

8. طلاق رجعی: نوع دوم ، طلاق رجعی است که در مقابل طلاق بائن است. بدین معنی که هرگاه مردی تقاضای طلاق کند و طلاق جاری شود، اگر زن باکره یا یائسه نباشد و جدایی پس از سه بار ازدواج نباشد، طلاق رجعی است و مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع کند و در واقع طلاق را برهم زند. حق رجوع صرفاً برای مرد است و زن این حق را ندارد. در طلاقی که به درخواست زن صورت می گیرد شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد هرچند طلاق از نوع رجعی باشد.

رجوع می تواند به صورت لفظی یا عملی باشد و بعد از رجوع مرد، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی می باشد که این تکلیف از زمان آگاهی زن  از رجوع مرد وجود دارد.

9. طلاق توافقی، ماهیتا از نوع مبارات می باشد اما در رای ، معمولا دادگاه آن را از نوع خلع می نویسد. پس در طلاق توافقی  برای  مرد حق رجوع وجود ندارد، اما نکته قابل توجه این است که در طلاق خلع زن میتواند تا پایان مدت عده به دفترخانه ای که صیغه طلاق را جاری کرده است مراجعه کنند و به آن مالی که به مرد بخشیده است (در اصطلاح حقوقی “مابذل”)،  رجوع کند و به عبارت دیگر آن را پس بگیرد!  که پس از آن طلاق بائن به رجعی تبدیل می شود و مرد حق رجوع از پیدا می کند.

10. چند نکته:

اول- در طلاق خلع نمی توان شرط کرد که بدون رجوع زن به مابذل (مالی که در مقابل طلاق از طرف زن به مرد داده می شود)، مرد حق رجوع داشته باشد. زیرا این شرط بر خلاف قاعده می باشد و شرطی باطل است.

دوم- زن باکره یا یائسه بعد از طلاق حق رجوع به آنچه بذل کرده را ندارد.

11. عده طلاق: عده به مدت زمانی گفته می شود که تا پایان آن زنی که  ازدواج او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.اگر زن غیر یائسه باشد عده سه طهر است. طهر به معنی پاکی زن از حیض و نفاس است. اگر زن یائسه باشد عده سه ماه است. اگر زن باردار باشد مدت عده تا زمان وضع حمل است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *